BIG InfoMonitor na dłużników sądów

BIG InfoMonitor, oraz inne bazy dłużników otrzymały nowe przywileje. Od sześciu miesięcy mogą rejestrować dłużników sądów.

Są już pierwsze efekty współpracy wymiaru sprawiedliwości z Biurami Informacji Gospodarczej. W ciągu pół roku współpracy sądów z BIG InfoMonitor zostało uregulowane co piąte zobowiązanie, a do kasy sądów wpłynęło blisko 1 mln zł.
Wpisywanie dłużników do BIGów, to bat na osoby niepłacące kosztów sądowych, grzywien i nawiązek. Obecność dłużnika w rejestrze InfoMonitor, KRD czy Erif, znacznie ogranicza jego możliwości korzystania z ofert operatorów telekomunikacyjnych, kablowych oraz banków i firm z chwilówkami.

Prawie 2 mln Polaków ma długi

Prawie 2 mln Polaków ma długi, wynika z raportu InfoDług opracowanego przez BIG InfoMonitor.
W oparciu o analizę danych pochodzących z BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, wynika, że na koniec sierpnia 2015 r. zaległości w opłatach miało 1 977 284 osób, czyli 6,3 proc. liczby wszystkich dorosłych Polaków.
Łączna kwota zaległości została oceniona na kwotę 40,39 mld zł.
Na długi polaków składają się:

 • niespłacone kredyty hipoteczne i konsumpcyjne oraz pożyczki pozabankowe i chwilówki;
 • niezapłacone rachunki za telefon, telewizję, prąd, gaz, czynsz;
  niezapłacone alimenty;
 • grzywny sądowe oraz mandaty za jazdę bez biletu.

W powyższej analizie pod uwagę brane były zaległe zobowiązania, przekraczające 200 zł z co najmniej 60-dniowym opóźnieniem.

BIG InfoMonitor – polecenie zapłaty niepopularne

Z badań wykonanych przez Millward Brown na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że zaledwie 3 procent opłacających rachunki korzysta z polecanie zapłaty. Ta metoda płatności właśnie skończyła 18 lat.
Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej taki model płatności za rachunki jest stosowany w 70 procentach rozliczeń.

Polecenie zapłat wygodna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, stosowana szczególnie w przypadku rachunków i innych tego typu opłat.
Do rejestru BIG InfoMonitor wpisano prawie 800 tys. osób, z powodu nieopłacenia różnego rodzaju rachunków.

Infomonitor o rachunkach

Infmonitor po raz kolejny opublikował kilka ciekawostek statystycznych ze swojej bazy. Tym razem na warsztat zabrano rachunki, które płacą polskie gospodarstwa domowe.

 • Przeciętna miesięczny kwota rachunków wynosi 722,66 zł.
 • W BIG InfoMonitor znajduje się blisko 800 tys. osób wpisanych za nieopłacone rachunków.
 • Aby trafić do BIG InfoMonitor wystarczy 200 zł zadłużenia, przez co najmniej 60 dni od terminu zapłaty.
 • Łączna kwota zaległości za rachunki wynosi około 3 mld zł.
 • Średni czas opóźnień w płatnościach rachunków wynosi 14,41 dnia.
 • W pierwszej kolejności są regulowane rachunki za prąd, telefon komórkowy i gaz.
 • Na samym końcu są regulowane raty pożyczek, kredytów i pożyczek od rodziny i znajomych.
 • Na czas rachunki płaci 53% ankietowanych, 30% robi to po terminie, a 17% nie przywiązuje do terminu płatności szczególnej wagi.

W BIG InfoMonitor za 50 zł

Od kilku miesięcy do rejestrów dłużników mogą być wpisywane osoby, które posiadają zadłużenie względem instytucji państwowych lub samorządowych. Podmioty te ochoczo z tego przywileju korzystają. Chodzi tutaj szczególnie o gminy, które wpisują tam dłużników alimentacyjnych.
Ale do BIGu wpisać może także sąd, od 1 lipca niepłacący prawomocnie zasądzonych kar grzywny mogą zostać wpisani do wszystkich biur informacji gospodarczej.
BIG InfoMonitor pokusił się o małe podsumowanie wpisów dostarczonych przez sądy. Najniższe niezapłacone grzywny wynoszą 50 zł, średnia zaległość z tego tytułu to 1000 zł, a najwyższa 10 000 zł.
W przypadku kosztów sądowych widnieją zgłoszenia na 60 zł, ale średnia wartość to 2,2 tys. zł.
Co do nawiązek na rzecz Skarbu Państwa, to kwoty zadłużenia wynoszą 500 i 1000 zł.