Nowe ograniczenia dla chwilówek?

Ministerstwo Sprawiedliwości chce regulować sektor finansowy. Do takich wniosków można dojść analizując nowe prawo antylichwiarskie, zaproponowane przez resort kierowany przez Zbigniewa Ziobro.
Zmiany są przeprowadzane bez porozumienia z Ministerstwem Finansów oraz Komisji Nadzoru Finansowego, więc wydaje się mało realne aby weszły w życie. Chodzi tu głównie o ustalenie limitów, które mają ograniczyć pozabankowe koszty pożyczek i kredytów.
Nowe obostrzenia zakładają, że każdy pożyczkodawca, a więc i firma z chwilówką, nie będzie mógł pobrać więcej niż 10 procent kwoty pożyczki w ramach prowizji oraz dodatkowo 10 procent kwoty za każdy rok trwania umowy. Do tego należy doliczyć koszty odsetkowe, równe maksymalnie 10% rocznie, co stanowi 4-krotność stopy lombardowej NBP. Natomiast limit kosztów pozaodsetkowych ma w sumie wynieść 75 procent kwoty pożyczki.

Dodaj komentarz