Wonga.com a edukacja finansowa

Firma Wonga.com opublikowała list otwarty, w którym zachęca do stworzenia narodowej strategii edukacji finansowej w Polsce.
Wonga proponuje osiem postulatów, które należy rozważyć przy budowaniu takiej strategii.
Firma kładzie więc nacisk na przekazywanie wiedzy z zakresu finansów, która powinno być włączona w zakres kształcenia ogólnego w szkołach. Firma postuluje dalej, aby zakres prowadzonych działań edukacyjnych powinien w sposób klarowny wprowadzać podział na dwa poziomy wiedzy finansowej: podstawowy i zaawansowany.
Natomiast wiedza przekazywana konsumentom powinna być udostępniana w sposób uczciwy i bezstronny, bez elementów promowania danej marki, produktu czy instytucji.
List otwarty dostępny jest na stronie OpenWonga.com.

Dodaj komentarz