Ograniczenia kosztów pożyczek

Od przyszłego roku w życie wejdą nowe przepisy ograniczające maksymalny koszt każdej pożyczki i kredytu.
Zmiany wprowadzone przez rząd mają ograniczyć tzw. dodatkowe koszty, które razem z ograniczonym już oprocentowaniem, sprawiają, że pożyczki nie są obecnie niczym ograniczone.
Ograniczenia kosztów pożyczek i chwilówek będą ograniczone:

  • do 25% całkowitej kwoty pożyczki oraz 30% kwoty za każdy kolejny rok kredytowania, obliczany w stosunku dziennym;
  • do 100% całkowitej kwoty kredytu, w sumie koszty nie mogą być większe niż pożyczona kwota;
  • do 120-dniowego okresu, w którym do limitu kosztów pozaodsetkowych dolicza się wszystkie koszty i opłaty, niezależnie od ilości i kwoty pożyczek udzielonych w tym okresie;
  • sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, w przypadku gdy należność przejdzie do windykacji.