Upadłość konsumencka a chwilówki

Osoby, które wpadły w pętle zadłużenia mogą starać się o zawarcie porozumienia z wierzycielami na podstawie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni.
Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.
Ministerstwo Sprawiedliwości.

Od stycznia do końca lipca 2015 rok tylko 831 Polaków skorzystało z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej – wynika z danych BIG InfoMonitor.
InfoMonitor podaje też przykład kobiety, która ma 47 pożyczek oraz mężczyzna z 44 pożyczkami, których wartość zobowiązań wynosi niecałe 35 tys. zł.
Do upadłości konsumenckiej może zatem prowadzić liczba zobowiązań, a nie tylko kwota zadłużenia. Takie rozwiązanie może więc być brane po uwagę przez osoby, które zaciągnęły dużą liczbę chwilówek.

Dodaj komentarz